جشنواره بزرگ ماه رمضان مدیران خودرو

به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان جشنواره فروش محصولات مدیران خودرو در کلیه نمایندگی های مجاز سراسر کشور از 25 فروردین تا 22 اردیبهشت ماه 1400 برگزار می گردد. در این جشنواره خریداران محصولات و همینطور افرادی که صرفا نسبت به بازدید از نمایندگی های مدیران خودرو اقدام می کنند در قرعه کشی های متنوع مدیران خودرو شرکت داده شده و بخت برنده شدن یکی از صدها جوایز این جشنواره را خواهند داشت.

برندگان قرعه کشی

نام و نام خانوادگی

سيدعلي اکبر صباغ

شهاب فصيحي

داود شاکر

شاهدخت فتحي بيرانوند

صبيحه عرب مارکده

يوسف فضل اله نژاد

حديثه معيني

رشيد شيخ الاسلامي

حيدر ضيائي جزي

علي غلاميان عزيزي

معين فروتن

معصومه ابراهيمي

سجاد بهنام

الميرا حسيني دخت

اوسامه ريحاني

شهر

يزد

تهران

تهران

خرم آباد-لرستان

نجف آباد

اسلامشهر

ساري

اصفهان

اصفهان

بابل

بابل

شيراز

تربت حيدريه

تهران

بجنورد

کد نمایندگی

452

9260

368

319

403

430

355

287

287

262

288

285

237

409

397

نام و نام خانوادگی

حسن پيرزاده هفت چشمه

صدرالله جعفري

محمدحسين اسدي خانوکي

مرضيه عسکري

اميرحسين تيموري

احمد صاحب

سجاد همتي

آتوسا روشن قياس

مهدي صفائي زاده

محمدرضا شکراللهي

هاني رضائي رمي

حيدر مراديان

امامعلي عبدي

ابراهيم کشاورز

مهدي گرمابي

شهر

آذرشهر

مرودشت

كرمان

شاهرود

تهران

مشهد

نجف آباد

شيراز

تهران

نجف آباد

بابل

گلپايگان

رباط كريم

سپيدان

مشهد

کد نمایندگی

217

285

328

414

406

415

435

235

401

435

288

403

430

285

342

نام و نام خانوادگی

فاطمه هنر پيشه

مجتبي سيف اله زاده

وحيد ايلانلو

مهران حاجيان زيدي

هاشم صفائي

حامد کوثري

هنگامه بهزادي

مجيد کشاورز

سعيد نوروزي

حسن رستگار

صالح پيچکا

مصطفي قرباني

فرزاد حيدري

عباس رمضاني

سارا مستوفي راد

حجت محبي کلخوران

جلال قديري ديزيچه

سالار ورزيده

مهدي عنايتي

محمد تجري

شهر

شيراز

تبريز

تهران

ساري

داراب

اصفهان

اصفهان

آستانه اشرفيه

تهران

داراب

تهران

تهران

كرمانشاه

ملارد

تهران

اردبيل

مباركه

شيراز

شادگان

علي آباد کتول

کد نمایندگی

400

217

401

355

285

287

287

387

401

461

366

401

420

264

246

405

278

421

422

240

939***1673
939***2272
993***4991
912***9375
904***4002
919***3792
913***4459
939***2951
935***9914
912***0384

912***8317
914***3103
933***6093
911***7610
935***3364
912***3309
915***2082
914***0451
911***0749
915***4775

912***3878
905***0010
937***7798
915***5248
912***9937
915***5762
913***4886
915***9600
912***3156
912***8861

۹۳۶xxx۳۰۰۲

۹۳۸xxx۲۲۶۱

۹۱۳xxx۶۲۳۴

۹۱۵xxx۲۵۶۳

۹۱۸xxx۴۹۰۶

۹۱۱xxx۲۳۵۴

۹۹۴xxx۵۹۶۴

۹۱۹xxx۸۲۴۴

۹۱۱xxx۳۱۱۶

۹۳۰xxx۹۱۵۳

۹۱۳xxx۱۳۶۷

۹۳۰xxx۸۱۲۸

۹۱۶xxx۳۵۱۳

۹۱۵xxx۸۱۶۳

۹۰۳xxx۸۵۱۰

۹۳۵xxx۲۹۶۱

۹۱۱xxx۸۸۳۰

۹۱۷xxx۷۱۵۴

۹۱۵xxx۱۸۷۳

۹۱۲xxx۶۲۱۳

۹۱۷xxx۳۶۱۶

۹۱۲xxx۱۵۲۳

۹۱۶xxx۱۳۴۶

۹۱۳xxx۴۸۷۷

۹۱۳xxx۹۷۸۰

۹۱۷xxx۸۲۴۲

۹۱۰xxx۵۶۷۲

۹۳۷xxx۰۴۴۰

۹۰۲xxx۱۰۳۸

۹۳۹xxx۶۳۴۷

۹۳۹xxx۶۴۷۰

۹۱۲xxx۹۵۹۲

۹۱۹xxx۶۵۶۱

۹۳۶xxx۸۵۵۸

۹۱۰xxx۸۳۸۹

۹۱۶xxx۵۹۷۴

۹۳۸xxx۰۹۵۰

۰۹۱۹xxx۶۶۰۲

۹۱۷xxx۹۹۳۰

۹۳۳xxx۲۶۱۲

۹۳۹xxx۶۲۴۱

۹۳۶xxx۲۹۲۶

۹۳۶xxx۴۱۱۶

۹۱۲xxx۹۳۰۴

۹۳۳xxx۷۲۷۶

۹۱۷xxx۷۲۶۶

۹۳۰xxx۹۷۴۹

۹۱۱xxx۲۰۷۵

۹۱۶xxx۰۱۳۹

۹۳۶xxx۱۳۰۵

۹۱۶xxx۳۶۰۶

۹۱۸xxx۸۲۴۲

۹۱۳xxx۳۷۳۲

۹۱۷xxx۱۶۹۰

۹۱۶xxx۷۲۲۴

۹۳۶xxx۹۸۸۵

۹۳۹xxx۷۱۰۹

۹۳۶xxx۰۷۰۱

۹۱۲xxx۴۵۳۸

۹۱۶xxx۹۹۲۸

۹۱۳xxx۳۴۲۳

۹۱۳xxx۱۵۷۶

۹۳۸xxx۰۸۶۵

۹۱۷xxx۶۵۰۳

۹۱۲xxx۴۴۷۲

۹۹۱xxx۸۵۴۸

۹۱۱xxx۲۸۱۴

۹۱۳xxx۹۲۴۲

۹۱۳xxx۱۳۹۸

۹۳۵xxx۱۲۶۷

۹۳۶xxx۰۵۸۷

۹۱۱xxx۸۶۸۹

۹۱۲xxx۸۱۶۳

۹۳۶xxx۰۸۳۹

۹۱۲xxx۷۹۳۵

۹۱۲xxx۹۷۸۹

۹۱۱xxx۴۳۹۷

۹۱۷xxx۶۵۰۱

۹۰۵xxx۷۵۸۳

۹۱۳xxx۸۱۸۶

۹۱۲xxx۲۲۵۹

۹۱۳xxx۶۸۶۵

۹۱۶xxx۵۱۱۸

۹۱۳xxx۴۶۴۱

۹۱۷xxx۵۵۶۲

۹۱۷xxx۰۲۶۷

۹۱۴xxx۹۷۳۴

۹۱۵xxx۷۶۴۹

۹۱۷xxx۴۵۷۱

۹۱۲xxx۴۱۰۹

۹۱۲XXX۷۱۴۱

۹۱۷XXX۰۹۰۴

۹۱۷XXX۶۴۵۵

۹۱۳XXX۶۸۴۲

۹۱۲XXX۶۹۹۱

۹۳۹XXX۴۲۳۷

۹۱۲XXX۶۷۵۹

۹۱۹XXX۵۴۴۱

۹۳۷XXX۳۰۸۴

۹۱۷XXX۸۱۷۲

۹۱۳XXX۳۴۲۴

۹۱۰XXX۹۳۱۵

۹۹۰XXX۰۰۵۲

۹۱۳XXX۰۴۱۲

۹۳۸XXX۰۲۶۳

۹۱۷XXX۳۰۶۴

۹۱۳XXX۱۸۶۱

۹۳۵XXX۹۴۹۵

۹۱۳XXX۴۹۲۱

۹۰۵XXX۵۷۳۵

۹۱۰XXX۱۱۰۵

۹۱۷XXX۳۵۸۵

۹۹۱XXX۶۶۲۳

۹۰۲XXX۰۱۲۵

۹۱۲XXX۸۹۲۷

۹۱۲XXX۴۹۰۶

۹۱۵XXX۹۰۲۴

۹۰۲XXX۰۶۵۶

۹۳۶XXX۸۱۹۵

۹۱۲XXX۱۵۲۳

۹۹۴XXX۱۲۹۶

۹۳۸XXX۶۴۰۴

۹۱۲XXX۰۴۴۲

۹۱۲XXX۱۰۵۴

۹۱۰XXX۹۰۶۰

۹۱۶XXX۵۲۷۴

۹۱۱XXX۲۰۵۳

۹۱۶XXX۶۹۳۰

۹۱۶XXX۰۰۳۴

۹۳۰XXX۹۶۴۳

۹۱۹XXX۰۲۵۷

۹۱۱XXX۶۳۵۴

۹۳۸XXX۵۹۷۹

۹۱۱XXX۴۵۷۷

۹۰۳XXX۹۱۸۱

۹۰۲XXX۹۱۷۰

۹۱۴XXX۲۵۶۳

۹۱۱XXX۹۷۵۱

۹۱۱XXX۲۶۵۶

۹۱۵XXX۷۱۳۵

۹۳۹XXX۲۶۵۸

۹۳۵XXX۱۶۵۳

۹۳۶XXX۲۴۶۰

۹۱۵XXX۱۲۰۹

۹۱۹XXX۲۱۲۴

۹۱۹XXX۲۷۸۰

۹۱۹XXX۸۷۸۱

۹۱۴XXX۶۹۰۹

۹۱۷XXX۰۸۳۳

۹۱۹XXX۲۳۳۴

۹۱۹xxx۳۸۶۰

۹۹۰xxx۸۱۲۲

۹۳۹xxx۴۳۹۶

۹۱۲xxx۸۰۲۵

۹۰۱xxx۶۹۶۹

۹۳۶xxx۹۴۸۸

۹۰۱xxx۲۸۷۸

۹۱۵xxx۴۹۱۸

۹۳۶xxx۸۰۷۱

۹۳۶xxx۰۸۶۶

۹۱۲xxx۵۲۳۶

۹۱۷xxx۱۱۷۶

۹۱۶xxx۴۲۵۵

۹۳۹xxx۷۹۰۳

۹۱۲xxx۴۰۰۶

۹۳۸xxx۱۰۰۶

۹۳۰xxx۲۱۹۳

۹۱۲xxx۱۰۳۲

۹۱۹xxx۴۱۰۷

۹۱۲xxx۷۵۲۹

۹۱۲xxx۰۷۶۸

۹۱۲xxx۱۳۵۳

۹۳۳xxx۱۰۶۷

۹۱۹۶xxx۱۷۴

۹۱۲xxx۹۹۷۰

۹۱۲xxx۹۲۷۵

۹۳۶xxx۵۰۵۶

۹۱۲xxx۳۹۷۵

۹۳۵xxx۳۴۳۲

۹۱۲xxx۳۴۰۹

۹۱۷XXX۳۶۱۷

۹۳۶XXX۶۲۴۵

۹۱۳XXX۹۷۸۴

۹۱۴XXX۳۱۹۱

۹۱۳XXX۱۰۰۶

۹۱۲XXX۷۷۶۷

۹۱۵XXX۵۶۶۹

۹۰۵XXX۵۲۵۴

۹۱۷XXX۶۰۶۲

۹۱۲XXX۱۱۰۵

۹۱۲XXX۸۳۲۱

۹۱۷XXX۰۸۵۰

۹۳۸XXX۳۷۷۲

۹۱۸XXX۶۲۶۴

۹۰۲XXX۲۰۹۷

۹۳۵XXX۱۰۸۲

۹۳۵XXX۶۶۴۳

۹۹۱XXX۷۸۱۴

۹۱۱XXX۳۸۵۵

۹۱۷XXX۰۰۴۳

۹۱۷XXX۰۵۶۶

۹۱۰XXX۰۰۵۶

۹۱۸XXX۴۵۱۷

۹۱۸XXX۶۸۴۴

۹۱۱XXX۱۵۹۱

۹۱۲XXX۳۴۸۰

۹۱۲XXX۵۰۱۶

۹۳۵XXX۲۳۹۰

۹۱۸XXX۵۰۸۸

۹۱۵XXX۰۴۰۲

ویژه خریداران

50

گوشی شیائومی POCO X3​

در این طرح، افرادی که در بازه زمانی تعیین شده با مراجعه به یکی از نمایندگی های مدیران خودرو در سراسر کشور اقدام به خرید هر یک از مدل های خودرو ام وی ام، تیگو و آریزو نمایند (به شرط دریافت و پلاک خودرو) در قرعه کشی 50 عدد گوشی تلفن همراه شرکت داده خواهند شد. این جایزه شامل کلیه خرید های نقدی و اقساطی خواهد بود.

تاریخ قرعه کشی

شنبه                     4 اردیبهشت                   15 برنده

شنبه                     18 اردیبهشت                  15 برنده

شنبه                     25 اردیبهشت                 20 برنده

مشتریانی که پس از ثبت نام (در مهلت تعیین شده) مبلغ پیش پرداخت نقدی خود را به طور کامل پرداخت کنند در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

خریداران خودروهای ایکس55، تیگو7، آریزو6 و تیگو5 علاوه بر شرکت در قرعه کشی یک عدد کیف چرم نفیس به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد

ویژه بازدیدکنندگان

300

هندزفری شیائومی

در این طرح به منظور قدردانی از بازدیدکنندگان از نمایندگی های مدیران خودرو و بازدید از محصولات ام وی ام، تیگو و آریزو، افرادی که در بازه زمانی تعیین شده در نمایندگی های مدیران خودرو در سراسر کشور حضور یابند (بدون این که نیاز به ثبت نام خودرو باشد) در قرعه کشی 300 هدفون بلوتوث شیائومی شرکت داده می شوند.

افراد در زمان بازدید باید اطلاعات خود را در سامانه مشتریان بالقوه مدیران خودرو ثبت نمایند.

زمان های قرعه کشی

 

چهارشنبه                   1 اردیبهشت                   30 برنده

یکشنبه                     5 اردیبهشت                   30 برنده

سه شنبه                   7 اردیبهشت                   30 برنده

پنجشنبه                   9 اردیبهشت                   30 برنده

یکشنبه                    12 اردیبهشت                  30 برنده

سه شنبه                  14 اردیبهشت                  30 برنده

پنجشنبه                  16 اردیبهشت                  30 برنده

یکشنبه                    19 اردیبهشت                  30 برنده

سه شنبه                  21 اردیبهشت                  30 برنده

دوشنبه                    27 اردیبهشت                  30 برنده

جهت مشاوره محصول و راهنمایی در مورد خرید با ما در تماس باشید